Fischa

Na strednom a hornom toku rieky Fischa sa nachádzajú environmentálne významné úseky. Na rieke Fischa sú preto opatrenia zamerané prevažne na dolný tok.

Popri revitalizácii ústia rieky Fischa do Dunaja, bude v oblasti mesta Fischamend odstránená hlavná prekážka v migrácii rýb. Tieto opatrenia by mali prispieť k zlepšeniu prepojenia biotopov s dolným tokom a s riekou Dunaj (Národným parkom Donau-Auen).

FISCHA

First renaturation measures at the Danube tributary Fischa completed

Within the frame of the transnational INTERREG-Project “Alpen Karpaten Fluss Korridor” (Alpine Carpathian River Corridor) viadonau revitalized the mouth of the tributary ‘Fischa’ into the...

Ecological measure of the municipality of Fischamend: improvement of the spawning ground of the Common Nase

In the past you could see a unique natural spectacle in the river ‘Fischa’ in the center of the town Fischamend - the spawning of the Common Nase. Every March thousands of fish migrated from...