Fischa

Na strednom a hornom toku rieky Fischa sa nachádzajú environmentálne významné úseky. Na rieke Fischa sú preto opatrenia zamerané prevažne na dolný tok.

Popri revitalizácii ústia rieky Fischa do Dunaja, bude v oblasti mesta Fischamend odstránená hlavná prekážka v migrácii rýb. Tieto opatrenia by mali prispieť k zlepšeniu prepojenia biotopov s dolným tokom a s riekou Dunaj (Národným parkom Donau-Auen).