Močiarka

Zlepšenie štruktúry toku – sprírodnenie brehu, umožnenie lokálneho zarezávania brehu (napr. pre hniezdenie rybárika) a zlepšenie brehových porastov sú hlavným cieľom tejto akcie.