Rybárik riečny

Spolu so svojimi prítokmi poskytujú Dunaj a Morava biotop nadregionálneho významu pre jednu z najväčších hniezdnych populácii rybárika riečneho. Ochranárske opatrenia týkajúce sa tohto druhu sú preto veľmi dôležité ako na európskej úrovni, tak aj na Slovensku a Rakúsku.

V rámci tohto projektu bude spracovaná štúdia rožšírenia tohto druhu, na základe ktorej bude možné zistiť, do akej miery prijaté opatrenia prispeli k zlepšeniu prepojenia biotopov tohto druhu.