Schwechat

Rieka Schwechat je priamym biokoridorom medzi Biosférickým parkom Viedenský les a Národným parkom Donau-Auen.

V pramennej oblasti budú realizované opatrenia na hydromorfologické zlepšenia malých vodných tokov, resp. revitalizácia vegetácie lužného lesa.

Na kanalizovanom strednom toku rieky Schwechat v oblasti Kaiserau sa budú realizovať prvé aktivity s cieľom rozšírenia koryta v rámci tohto úseku a zlepšenia jeho morfologického stavu.

V mestkom prostredí na dolnom toku rieky Schwechat dosiahneme zvýšenie kvality životného prostredia vďaka realizácii maloplošných opatrení slúžiacich na zlepšenie štruktúry vodného toku.

SCHWECHAT

Revitalisation of riverside woodland - pilot measures at Wienerwald

The Austrian Federal Forests (Österreichische Bundesforste) maintain one out of every ten square metres of Austria’s natural landscape.

The protection of nature and environment is our daily...

SCHWECHAT

Ecological improvement of small water bodies – pilot measure at Wienerwald

The Austrian Federal Forests (Österreichische Bundesforste) maintain one out of every ten square metres of Austria’s natural landscape.

The protection of nature and environment is our daily...