Schwechat

Rieka Schwechat je priamym biokoridorom medzi Biosférickým parkom Viedenský les a Národným parkom Donau-Auen.

V pramennej oblasti budú realizované opatrenia na hydromorfologické zlepšenia malých vodných tokov, resp. revitalizácia vegetácie lužného lesa.

Na kanalizovanom strednom toku rieky Schwechat v oblasti Kaiserau sa budú realizovať prvé aktivity s cieľom rozšírenia koryta v rámci tohto úseku a zlepšenia jeho morfologického stavu.

V mestkom prostredí na dolnom toku rieky Schwechat dosiahneme zvýšenie kvality životného prostredia vďaka realizácii maloplošných opatrení slúžiacich na zlepšenie štruktúry vodného toku.