Rudava

Rieka Rudava, ľavobrežný prítok Moravy, má z hľadiska zachovania biologickej pestrosti významné postavenie. Zo všetkých 22 prítokov rieky Moravy má najzachovalejšiu časť toku. Vo svojom hornom toku rieka Rudava predstavuje ukážku meandrujúceho prirodzeného toku bez zásahov do vodného režimu, či pokusov o reguláciu rieky. Avšak, ekologicky hodnotné riečne kontinuum je vo viacerých úsekoch narušené ľudskými zásahmi. V dolnom toku takéto narušenie predstavujú najmä betónové panely, ktorými je vydláždené dno rieky a ktoré majú vplyv na prirodzenú morfológiu toku a biodiverzitu. Preto v rámci projektu plánujeme odstránenie pevného regulačného opevnenia dna (betónového korzetu) v dolnom toku rieky Rudava na úseku 4 km.

Okrem toho budú realizované konkrétne opatrenia na zlepšenie kontinuity a migrácie živočíchov.