Užovka fŕkaná

Užovka fŕkaná patrí medzi najvzácnejšie plazy Rakúska a Slovenska. Viac ako všetky ostatné hady tejto oblasti je odkázaná na štruktúrou bohaté vodné toky. Keďže rieka Schwechat prepája Národný park Donau-Auen Biosférický park Viedenský les, dve významné oblasti z hľadiska ochrany a rozšírenia užovky fŕkanej, má pre tento druh obrovský význam.

V rámci projektu sa budú realizovať maloplošné prieskumy stavov populácii užovky fŕkanej a na ich základe bude vytvorená koncepcia maloplošných zlepšení biotopov. V spolupráci s dobrovoľníkmi, obcami a predovšetkým školami budú tieto opatrenia postupne realizované.